Hoe werkt het transformeren van berichten op het Peppol-netwerk?

In de wereld van elektronische gegevensuitwisseling is het Peppol-netwerk een belangrijke speler. Dit netwerk maakt het mogelijk om elektronisch zaken te doen door gebruik te maken van gestandaardiseerde berichten. Soms is het echter nodig om deze berichten te transformeren van de ene standaard naar de andere. Hier leggen we uit hoe dit proces in zijn werk gaat.

Wat is transformatie?

Transformatie in de context van Peppol betekent het omzetten van een bericht van de ene standaard naar een andere. Dit is essentieel omdat verschillende bedrijven en overheidsinstanties vaak verschillende berichtstandaarden gebruiken. De twee meest voorkomende standaarden binnen Peppol zijn UBL (Universal Business Language) en CII (Cross Industry Invoice).

Stappen in het transformatieproces

1. Ontvangst van het bericht: Het proces begint wanneer een bericht, zoals een factuur, wordt ontvangen. Dit bericht is opgesteld in een bepaalde standaard, bijvoorbeeld UBL.

2. Uitlezen van de ontvanger: Zodra het bericht is ontvangen, wordt eerst de ontvanger van het bericht uitgelezen. Dit gebeurt door het bericht te scannen op informatie zoals het Peppol ID van de ontvanger. Op basis van deze informatie wordt bepaald welk bestandsformaat de ontvanger gebruikt en ondersteunt. Deze stap is cruciaal om te weten in welke standaard het bericht moet worden omgezet.

3. Mapping: Na het bepalen van het te ontvangen bestandsformaat, wordt het bericht door een mapping-tool gehaald. Deze tool analyseert het bericht en mapt (koppelt) de gegevens van de bronstandaard naar de doelstandaard. Hierbij wordt elk veld in het oorspronkelijke bericht gekoppeld aan het overeenkomstige veld in het doelbericht. Bijvoorbeeld: • Het veld "InvoiceDate" in UBL wordt gemapt naar "IssueDate" in CII. • Het veld "TotalAmount" in UBL wordt gemapt naar "Amount" in CII.

4. Validatie: Na de mapping wordt het bericht gevalideerd. Dit houdt in dat gecontroleerd wordt of alle gegevens correct zijn en voldoen aan de syntactische en semantische regels van de doelstandaard. Validatie is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat het bericht zonder problemen door de ontvanger kan worden verwerkt.

5. Transformatie: Vervolgens wordt het bericht daadwerkelijk omgezet naar de doelstandaard. Dit gebeurt met behulp van gespecialiseerde software die de gemapte gegevens converteert naar het nieuwe formaat. Het resultaat is een bericht dat dezelfde informatie bevat, maar nu in een ander formaat. 6. Verzending: Het getransformeerde bericht wordt daarna veilig en snel via het Peppol-netwerk naar de uiteindelijke ontvanger gestuurd. Dankzij Peppol’s gestandaardiseerde infrastructuur kan het bericht zonder verdere aanpassingen door de ontvanger worden verwerkt.

Waarom is transformatie belangrijk?

Transformatie is essentieel om te zorgen voor interoperabiliteit tussen verschillende systemen. Bedrijven en overheden gebruiken vaak verschillende standaarden voor hun elektronische documenten. Door berichten te transformeren, wordt het mogelijk om probleemloos gegevens uit te wisselen, ongeacht de gebruikte standaard. Dit bevordert efficiënte en foutloze communicatie binnen het Peppol-netwerk.

Extensies op E-facturen

Naast de basisstandaarden zoals UBL en CII, zijn er binnen het Peppol-netwerk ook zogenaamde 'extensies' voor e-facturen. Deze extensies breiden de standaardfactuurformaten uit met specifieke velden en structuren die nodig zijn voor bepaalde sectoren of soorten transacties. Een goed voorbeeld hiervan is de "energie e-factuur".

Wat zijn Extensies?

Extensies zijn aanvullende specificaties die bovenop de basisstandaard worden gebruikt om extra informatie te bevatten die specifiek is voor een bepaalde industrie of toepassing. Ze zorgen ervoor dat alle benodigde gegevens voor die specifieke context worden opgenomen in het elektronische document.

Voorbeeld: Energie E-factuur Een energie e-factuur is een gespecialiseerde versie van de standaard e-factuur, ontworpen om aan de behoeften van de energiesector te voldoen. Deze facturen bevatten vaak extra gegevens die niet in een standaard factuur voorkomen, zoals:

  • Meterstanden: Specifieke velden voor het rapporteren van meterstanden op verschillende tijdstippen.
  • Verbruiksgegevens: Details over het energieverbruik, gespecificeerd per tijdseenheid (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks).
  • Tariefinformatie: Informatie over verschillende tarieven die van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het tijdstip of de hoeveelheid verbruikte energie.
  • Contractgegevens: Specifieke informatie over het energiecontract, zoals de contractduur en voorwaarden.
  • Door deze extra informatie kunnen energieleveranciers en klanten gedetailleerde en nauwkeurige facturen uitwisselen die volledig voldoen aan de vereisten van de sector.

Gerelateerde pagina's

 Branche-oplossingen
Branche-oplossingen14-6-2024, 08:48
GWH en e-facturatie
toon pagina
Wat is het procure-to-pay (P2P) Proces
Wat is het procure-to-pay (P2P) Proces13-6-2024, 11:04
Het Procure-to-Pay (of ook wel: Purchase to Pay - P2P) proces is een essentieel onderdeel van e-procurement dat alle stappen omvat van de inkoop tot de betaling. Dit proces helpt bedrijven bij het beheren van hun volledige inkoopcyclus, van het plaatsen van een bestelling tot het betalen van de factuur.
toon pagina
3-way matching: wat is het en hoe werkt het?
3-way matching: wat is het en hoe werkt het?13-6-2024, 11:04
3-way matching is een belangrijk controlemechanisme dat bedrijven gebruiken om ervoor te zorgen dat betalingen aan leveranciers kloppen en gerechtvaardigd zijn. Het proces vergelijkt drie documenten met elkaar: de inkooporder, de pakbon (of ontvangstbewijs) en de factuur. Dit helpt om fouten te ontdekken en te voorkomen dat je te veel betaalt of betaalt voor goederen die je niet hebt ontvangen.
toon pagina
Nieuws en internationale e-procurement ontwikkelingen
Nieuws en internationale e-procurement ontwikkelingen3-6-2024, 09:27
Kennisbank e-Procurement in de bouw
Kennisbank e-Procurement in de bouw10-6-2024, 13:25
In dit artikel vertellen we je alles over e-facturatie in de bouw, de koppeling tussen DICO en Peppol, en welke specifieke zaken en begrippen van toepassing zijn.
toon pagina
Kennisbank branches en standaarden
Kennisbank branches en standaarden 13-6-2024, 16:14
Lees alles over berichtstandaarden, de wereld van elektronische documentstandaarden, met een bijzondere focus op die standaarden die de deur openen naar automatische verwerking, zoals bij e-facturatie.
toon pagina
Alles over e-facturatie
Alles over e-facturatie13-6-2024, 11:03
E-facturatie is een proces dat bedrijven in staat stelt om facturen elektronisch te verzenden en te ontvangen. Dit proces maakt gebruik van standaardformaten en technologieën om de efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en de nauwkeurigheid te vergroten. De mogelijkheden gaan zover dat, zonder tussenkomst van mensen, facturen van de ene boekhouding in de andere boekhouding kunnen worden geboekt. Ofwel: een automatische administratie.
toon pagina