Privacy- en Cookiebeleid

ARTIKEL 1 HET VERZAMELEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

eConnect International B.V. (KvK: 54441587, hierna ‘eConnect’) hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites en de eConnect producten (hierna ‘eConnect’) en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik.

 1. eConnect registreert de volgende persoonsgegevens:
  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Adres; en
  • Telefoonnummer.
  • eConnect verzamelt tevens anonieme transactie-informatie, die niet uniek is voor jou persoonlijk, jouw onderneming of jouw klanten.
 2. Er is ook informatie over de computer-hardware en -software die automatisch wordt verzameld door eConnect. Deze informatie kan bevatten:
  • IP-adres;
  • Browser type;
  • Domeinnamen; en
  • Toegangstijden.
  • Indien je persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaar maakt via discussies of openbare groepen in het platform van eConnect, kan deze informatie verzameld en gebruikt worden door anderen.

ARTIKEL 2 JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS

 1. Als eConnect je persoonsgegevens registreert heb je een aantal rechten.
  • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
  • Het recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens; en
  • Het recht om gegeven toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 2. eConnect komt hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn, zoals een wettelijke plicht. Wens je van (één van deze) rechten gebruik te maken? Neem dan contact op (zie artikel 8). We spannen ons in om binnen een redelijke termijn op je verzoek te reageren.
 3. Als je een klacht heb over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens, dan vernemen wij dit graag van je, maar je hebt ook het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ARTIKEL 3 GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

 1. eConnect gebruikt jouw persoonsgegevens om eConnect te beheren en om de door jou gevraagde diensten of informatie te leveren (leveren (de contractuele grondslag).
 2. Indien je een account maakt op eConnect, ga je ermee akkoord dat we de gegevens verwerken die je invoert (de toestemmingsgrondslag). Indien jij jouw toestemming tot verwerking van jouw gegevens intrekt, betekent dit niet dat de gegevens onrechtmatig zijn verkregen.
 3. eConnect gebruikt deze gegevens ook om je op de hoogte te houden van diensten, zoals nieuwe informatie die beschikbaar is vanaf eConnect en haar relaties. Daarnaast kan eConnect via enquêtes informeren naar jouw mening over de huidige diensten en/of over mogelijk nieuw aan te bieden diensten (de ‘gerechtvaardigd belang’ grondslag).
 4. Om te bepalen welke diensten het meest populair zijn, houdt eConnect bij welke websites en pagina’s bezocht worden in eConnect. Deze data kan worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om berichten te verzenden binnen eConnect.

ARTIKEL 4 DERDEN

 1. eConnect verstrekt de verwerkte gegevens in beginsel niet aan derden.
 2. Wel houden wij ons het recht voor geanonimiseerde gegevens te delen met partners die ons helpen statistische analyses uit te voeren. In dit kader gebruiken wij Google AdWords en Google Analytics.
 3. Ook kunnen wij jouw gegevens delen met partners om te voorzien in klantenondersteuning of om leveringen te regelen. Het is verboden voor deze partners om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verstrekken van deze diensten aan eConnect. Partners zijn verplicht tot geheimhouding van jouw informatie.
 4. Indien met informatie met partners gedeeld wordt, gebeurt dit onder een (sub)verwerkersovereenkomst.
 5. eConnect openbaart jouw persoonsgegevens nooit zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is en/of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd door eConnect of op de site; (b) om de rechten of eigendom van eConnect te beschermen en te verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van eConnect of het publiek te beschermen.

ARTIKEL 5 BEWAARTERMIJNEN

 1. Klanten van eConnect kunnen zelf bepalen hoe lang hun gegevens worden opgeslagen in het online archief op het eConnect platform. Voor de overige persoonsgegevens geldt dat wij ze tijdens de uitvoering van onze dienstverlening niet langer dan nodig bewaren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
 2. Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle kenmerken die laten zien dat jij het bent. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jou kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

ARTIKEL 6 GEBRUIK VAN COOKIES

 1. eConnect gebruikt cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën ‘cookies’ genoemd) om je te helpen de online ervaring op jou af te stemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpaginaserver op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op de computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft toegekend.
 2. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld als je de eConnect-pagina’s individualiseert of als je je registreert bij een eConnect-site of services, dan helpt de cookie bepaalde informatie over jou te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw persoonlijke gegevens of het afleveradres etc. Wanneer je terugkeert naar dezelfde eConnect-pagina, wordt de informatie die je reeds hebt opgegeven teruggehaald, zodat je makkelijk de op jou afgestemde kenmerken kunt gebruiken.
 3. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Alle cookies’ geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze verklaring. Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, je dient er dan wel rekening mee te houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.
 4. Soorten cookies:
  • Technische of functionele cookies: door het plaatsen van deze cookies zorgen we ervoor dat je onze website makkelijker kunt bezoeken, je hoeft niet iedere keer dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.
  • Analytische cookies: omdat statistieken anoniem worden bijgehouden, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies
  • Marketing cookies: Wij maken gebruik van remarketing cookies. Dit wordt gedaan om te adverteren op websites van derden (waaronder Google) voor eerdere bezoekers van onze site.
  • Social media knoppen: op onze website zijn buttons opgenomen van Twitter en LinkedIn om webpagina’s te kunnen promoten of delen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Twitter en LinkedIn afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media knoppen kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er gepersonaliseerde advertenties geplaatst kunnen worden.

Cookies van derden

Ook derde partijen kunnen bij ons cookies plaatsen. Omdat de verklaringen van deze partijen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen via onze website cookies en/of overige technieken:

 • Google
 • reCAPTCHA (zie Privacy Policy en Terms of Use van Google)
 • Google Fonts

Om jouw instellingen voor marketingcookies bij andere partijen te beheren, verwijzen wij je naar de websites van die partijen.

ARTIKEL 7 VEILIGHEID VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

 1. eConnect spant zich ervoor in jouw persoonsgegevens veilig te stellen in een gecontroleerde, veilige omgeving die beschermt tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen naar andere websites, wordt deze informatie altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging met hoogwaardige certificaten, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens deze informatie wordt verzonden.
 2. Wij werken paperless; oude documenten gaan in de shredder en we hebben geen fysieke archieven. De apparaten die wij gebruiken om digitale documenten te benaderen, zijn adequaat beveiligd.
 3. eConnect is in het bezit van een ISO 27001 certificaat dat van toepassing is op de organisatie en de dienstverlening. Hiermee markeren wij onze focus op de veiligheid van jouw persoonsgegevens en de betrouwbaarheid van de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen.

ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN VERKLARING EN CONTACT

 1. Deze privacyverklaring zal regelmatig worden bijgewerkt om te blijven handelen conform de vigerende wetgeving en om feedback te implementeren. eConnect raadt je aan om deze verklaring periodiek te raadplegen.
 2. Vragen of opmerking betreffende deze privacyverklaring zijn welkom. Als je van mening bent dat eConnect niet heeft gehandeld naar deze verklaring, neem dan contact op met eConnect International B.V. via info@eConnect.eu. Wij zullen binnen alle redelijkheid inspanningen verrichten om het mogelijke probleem te bepalen en op te lossen.

Laatst bijgewerkt: september 2022