Kwaliteit en Veiligheid

Wij dragen bij aan vernieuwing op het gebied van échte e-facturatie

eConnect is bezig om één van de meest belangrijke en tijdrovende bedrijfsprocessen te moderniseren: namelijk het geheel elektronisch maken van het administratieproces: machine2machine. Onze missie: een volledig automatische administratie voor iedereen.

We doen dat vanuit een hele duidelijke visie. Ons uitgangspunt is e-facturatie over een veilig en open netwerk. Alle processen binnen eConnect zijn gericht op een zo sterk mogelijke, automatische groei van e-facturatie. Dat is vanuit onze eigen detectiemechanismen, maar ook door onze autoriteit op het gebied van e-facturatie op verschillende plaatsen in te zetten.

Wij zijn lid van / deelnemer aan:

Peppol

Peppol is een internationaal project met als doel het standaardiseren van grensoverschrijdend elektronisch berichtenverkeer binnen de Europese Unie. eConnect is bestuurslid en maakt deel uit van verschillende werkgroepen.

Nederlandse Peppolautoriteit

De Nederlandse Peppol-autoriteit ziet erop toe dat de gecertificeerde serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel, waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur. Daarnaast ondersteunt de NPa de serviceproviders met wie zij een contract heeft, zowel technisch als functioneel.

NMBF

Het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) is opgericht om de adoptie van elektronisch factureren in Nederland te stimuleren en te faciliteren. eConnect is actief lid van dit forum.

STPE

In het Standaardisatie-platform e-factureren (STPE) wordt één heldere boodschap naar buiten gebracht over de toepassing van de Europese e-facturatie norm (EN 16931-1 ‘de kernfactuur’) in Nederland. eConnect is lid van de stuurgroep en de Change Advisory Board.

Keurmerken & Certificaten

ISO27001 certificering

Sinds 2018 is eConnect ISO27001 gecertificeerd. Daarmee voldoen we aan de internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm bevat een groot aantal regels en instructies die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (persoons)informatie waarborgen. De norm is gericht op continue verbetering, door middel van de PDCA (Plan, Do, Check, Act)-cyclus. Door de periodieke externe ISO-audits bij eConnect worden individuele audits van opdrachtgevers overbodig. Met deze certificering geven wij onze klanten de garantie dat de beveiliging van (persoons)gegevens de grootste prioriteit heeft binnen eConnect en voldoet aan strenge internationale eisen, zowel nu als in de toekomst.

NEN7510 Certificering

Sinds 2020 is eConnect NEN7510 gecertificeerd. Daarmee voldoen we aan de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. De scope van het certificaat is: "Het beveiligen van informatie gerelateerd aan het ontwikkelen, leveren en onderhouden van de cloudoplossing eConnect voor zorginstellingen. Het geven van trainingen aan klanten ten behoeve van deze producten. Het hosten van de data is uitbesteed aan een externe leverancier, conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 1.3, 12/05/2020, waarin is gespecificeerd welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er bestaan met zorginstellingen."

Peppol Access Point Certified Provider

eConnect heeft met succes de vereiste inschrijving en conformiteit testprocedure van OpenPeppol voltooid en is officieel een Peppol Access Point provider.

UBL Ready

eConnect heeft succesvol deelgenomen aan de UBL Ketentest en is daarmee ‘UBL Ready’ gekwalificeerd. UBL Ready is een initiatief van GNBED en Platform E-factureren en het vervolg op de UBL Ketentest, welke ondersteund werd door Economische Zaken.

DICO-certificering

eConnect is DICO gecertificeerd. Met de DICO-standaard kunnen bedrijven in de bouw- en technieksector snel, foutloos en veilig informatie uitwisselen, ongeacht het softwarepakket dat het bedrijf gebruikt. Met deze certificering toont eConnect aan dat ze volgens de DICO-standaarden werkt.

Keurmerk e-factureren

eConnect beschikt over het Keurmerk E-factureren, dit houdt in dat het platform voldoet aan alle basisprincipes voor e-facturatie. Dit keurmerk wordt uitgegeven door Stichting Waarborg E-factureren.

OASIS

OASIS heeft onze SMP gevalideerd en een conformance test uitgevoerd.

Gerelateerde pagina's

Team
Team27-9-2023 07:30
Development
toon details
Persberichten
Persberichten27-6-2023 13:38
Benieuwd naar al onze persberichten? Lees ze hier!
toon details
Ons verhaal
Ons verhaal14-6-2023 09:38
Wij dragen bij aan vernieuwing op het gebied van échte e-facturatie
toon details
Klantverhalen
Klantverhalen14-6-2023 11:24
Wat zijn de ervaringen van onze klanten met eConnect eigenlijk? Lees het hier!
toon details