Wat is Peppol?

Definitie en achtergrond

Peppol (Pan-European Public Procurement OnLine) is een internationaal netwerk en afsprakenstelsel dat het voor aangesloten organisaties mogelijk maakt elektronische documenten uit te wisselen. Het doel van Peppol is het vereenvoudigen en standaardiseren van de elektronische handel door een gestandaardiseerde infrastructuur te bieden voor de uitwisseling van zakelijke documenten zoals facturen en orders. Peppol is geen portaal of dienstverlener voor gegevensuitwisseling, maar een netwerk dat publieke en private organisaties in staat stelt om via hun gekozen Peppol-geaccrediteerde serviceprovider zakelijke documenten te verzenden en ontvangen binnen een open en veilig netwerk.

Geschiedenis en ontwikkeling van Peppol

Peppol werd in 2008 gelanceerd als een project van de Europese Commissie om grensoverschrijdende elektronische handel te bevorderen en de interoperabiliteit tussen verschillende e-facturatie- en e-procurementnetwerken te vergroten. In 2012 werd het project voltooid en de verantwoordelijkheden werden overgedragen aan OpenPeppol, een internationale non-profit organisatie. OpenPeppol beheert de specificaties en standaarden van Peppol en zorgt voor de voortdurende ontwikkeling en ondersteuning ervan.

Hoe Peppol werkt

Peppol maakt gebruik van een vier-hoek model waarbij kopers en leveranciers via hun eigen Peppol Access Points verbonden zijn. Een Peppol Access Point fungeert als een verbindingspunt tussen de verzender en ontvanger van elektronische documenten, waardoor een veilige en betrouwbare uitwisseling mogelijk wordt. Dit model elimineert de compatibiliteitsproblemen van eerdere drie-hoek modellen en biedt een gestandaardiseerde manier om informatie uit te wisselen.

Belang van Peppol in het huidige bedrijfsleven

Peppol speelt een cruciale rol in het huidige bedrijfsleven door bedrijven te helpen hun inkoop- en facturatieprocessen te digitaliseren, wat leidt tot aanzienlijke efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen. De standaardisatie en interoperabiliteit die Peppol biedt, zorgen ervoor dat bedrijven gemakkelijk kunnen communiceren met hun handelspartners, ongeacht hun locatie of het gebruikte softwarepakket. Daarnaast draagt Peppol bij aan de naleving van wettelijke en fiscale verplichtingen, wat steeds belangrijker wordt in een digitale economie. Peppol is uitgegroeid tot een wereldwijd erkende standaard, die in steeds meer landen wordt geaccepteerd en verplicht gesteld voor openbare aanbestedingen.

E-procurement en E-facturatie

Wat is e-procurement?

E-procurement verwijst naar het elektronische inkoopproces waarbij organisaties goederen en diensten aanschaffen via digitale middelen, meestal via internet. Dit proces wordt vaak aangeduid als Procure-to-Pay (Purchase-to-Pay) of P2P. Het P2P-proces omvat alle stappen vanaf het zoeken en selecteren van leveranciers, het verkrijgen van offertes, het plaatsen van bestellingen, het ontvangen van goederen tot het betalen van leveranciers. E-procurement-systemen automatiseren deze stappen, wat leidt tot een efficiënter, transparanter en kosteneffectiever inkoopproces.

Voordelen van e-procurement voor bedrijven

E-procurement biedt diverse voordelen voor bedrijven, vooral wanneer het P2P-proces volledig geautomatiseerd wordt met behulp van Peppol. Een belangrijk voordeel is dat Peppol Invoice Response Messages statusupdates geven over elke fase in het proces, van bestelling tot betaling. Dit zorgt voor: • Volledige automatisering: Door gebruik te maken van Peppol kunnen bedrijven het hele P2P-proces automatiseren, inclusief het ontvangen van statusupdates over de levering en betaling van goederen en diensten. • Verbeterde efficiëntie: Automatisering vermindert handmatige processen, waardoor tijd en kosten worden bespaard en de kans op fouten wordt verkleind. • Snellere betalingen: Uit onderzoek blijkt dat e-facturen sneller worden betaald. Dankzij de automatische statusupdates via Peppol weten bedrijven precies wanneer een factuur is goedgekeurd en betaald, wat leidt tot een verbeterde cashflow. • Betere controle en transparantie: Real-time inzicht in het inkoopproces helpt bedrijven om beter te monitoren en te beheren, wat bijdraagt aan een betere naleving van beleidsregels en afspraken met leveranciers.

Wat is e-facturatie?

E-facturatie verwijst naar het elektronisch verzenden, ontvangen en verwerken van facturen. Een e-factuur voldoet aan dezelfde wettelijke eisen als een papieren factuur, zoals het vermelden van een uniek factuurnummer, btw-nummer en kvk-nummer van de verzender. In een e-factuur staan de gegevens altijd op een vaste plek met een vaste codering, waardoor automatische verwerking mogelijk is.

Voordelen van e-facturatie voor bedrijven

E-facturatie biedt aanzienlijke voordelen voor bedrijven: • Snelheid: E-facturen worden sneller afgeleverd en aantoonbaar sneller betaald. • Juiste data: De vaste codering zorgt ervoor dat er geen twijfel is over de waarde van de data, zoals factuurdatum en vervaldatum. • Veiligheid: De herkomst van de e-factuur is bekend en het netwerk is beveiligd, waardoor e-facturatie veiliger is dan het versturen van facturen via e-mail. • Automatische boeking: Dankzij de vaste codering en betrouwbare afzender is het mogelijk om een factuur automatisch te boeken. Dit wordt ondersteund door het gebruik van een boekingsvoorstel, waarbij een robot op basis van criteria automatisch boekingsvoorstellen maakt voor elke factuur.

Voordelen van digitale uitwisseling

Verbeterde efficiëntie en kostenbesparing

Digitale uitwisseling van documenten via netwerken zoals Peppol biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing. Door processen zoals e-procurement en e-facturatie te automatiseren, kunnen bedrijven handmatige stappen elimineren, wat leidt tot snellere en nauwkeurigere transacties. Dit vermindert niet alleen de administratieve lasten, maar vermindert ook de kans op menselijke fouten, wat op zijn beurt de operationele kosten verlaagt.

Minder administratieve fouten en snellere verwerkingstijden

De vaste codering en standaardisatie van gegevens in e-facturen zorgen ervoor dat er minder ruimte is voor fouten bij de verwerking van documenten. Dit leidt tot snellere verwerkingstijden, omdat gegevens niet handmatig ingevoerd hoeven te worden en fouten onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. De snellere verwerkingstijden dragen bij aan een snellere betaling van facturen, wat resulteert in een verbeterde cashflow voor bedrijven. Peppol's vier-hoek model zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling veilig en betrouwbaar is, wat bijdraagt aan een efficiëntere workflow.

Betere traceerbaarheid en transparantie

Een van de grote voordelen van het gebruik van digitale netwerken zoals Peppol is de verbeterde traceerbaarheid en transparantie van transacties. Elke stap in het proces kan worden gemonitord en gevolgd, waardoor bedrijven real-time inzicht hebben in de status van hun inkoop- en facturatiedocumenten. Dit helpt niet alleen bij het voldoen aan wettelijke eisen, maar verbetert ook de interne controle en het beheer van bedrijfsprocessen.

Verbeterde duurzaamheid door minder papiergebruik

Door over te stappen op digitale uitwisseling van documenten kunnen bedrijven hun papierverbruik drastisch verminderen, wat bijdraagt aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Elektronische facturatie en inkoop elimineren de noodzaak voor fysieke documenten, wat leidt tot minder papierafval en een kleinere ecologische voetafdruk. Bovendien kunnen bedrijven hun imago verbeteren richting klanten die veel waarde hechten aan duurzaamheid.

ViDA (VAT in a Digital Age)

Wat is ViDA?

ViDA (VAT in a Digital Age) is een initiatief van de Europese Commissie gericht op het moderniseren en digitaliseren van btw-administraties binnen de Europese Unie. Het doel van ViDA is om belastingontduiking tegen te gaan, de belastinginkomsten te verhogen en de efficiëntie van btw-administraties te verbeteren door gebruik te maken van digitale technologieën.

Doelstellingen van ViDA

ViDA streeft naar de volgende doelstellingen: • Tegengaan van belastingontduiking: Door de implementatie van digitale controles en rapportagesystemen wordt het moeilijker voor bedrijven om btw te ontduiken. • Verhoging van belastinginkomsten: Door verbeterde naleving en controle kunnen belastingautoriteiten nauwkeuriger en efficiënter belasting innen. • Efficiëntieverbetering: Digitalisering van btw-processen vermindert de administratieve lasten voor zowel bedrijven als belastingautoriteiten, waardoor processen sneller en accurater worden.

Hoe ViDA belastingontduiking tegengaat

ViDA maakt gebruik van geavanceerde digitale technologieën om belastingontduiking tegen te gaan. Een van de belangrijkste middelen is het implementeren van real-time rapportagesystemen, waarbij bedrijven verplicht zijn om transacties en btw-aangiften digitaal in te dienen. Hierdoor kunnen belastingautoriteiten onmiddellijk verdachte activiteiten opsporen en aanpakken. Bovendien zorgt de standaardisatie van gegevensuitwisseling ervoor dat de informatie die wordt gerapporteerd consistent en betrouwbaar is.

ViDA en de rol van Peppol

Peppol speelt een cruciale rol in de realisatie van de doelstellingen van ViDA. Als een gestandaardiseerd netwerk voor de uitwisseling van elektronische documenten, ondersteunt Peppol de digitale btw-rapportage en helpt het bedrijven om te voldoen aan de vereisten van ViDA. Door gebruik te maken van Peppol kunnen bedrijven hun btw-rapportages automatiseren, wat leidt tot minder fouten en snellere verwerking. Dit draagt bij aan de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van het btw-systeem binnen de EU.

Peppol als wereldwijde standaard

Internationale acceptatie en implementatie van Peppol

Peppol is uitgegroeid tot een wereldwijde standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten zoals facturen en inkooporders. Het netwerk, dat aanvankelijk werd ontwikkeld voor de Europese markt, heeft inmiddels internationale acceptatie gevonden. Landen zoals Singapore, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada hebben Peppol overgenomen en geïntegreerd in hun nationale e-facturatie-infrastructuren. Deze adoptie helpt bedrijven om grensoverschrijdend zaken te doen met een gestandaardiseerde en betrouwbare methode voor documentuitwisseling.

Voorbeelden van landen en regio's die Peppol gebruiken

• Europa: Peppol is breed geaccepteerd in Europa, waarbij landen zoals Noorwegen, Denemarken, België, en Nederland e-facturatie via Peppol verplicht hebben gesteld voor transacties met de overheid. Ook landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben Peppol geïntegreerd als een van de kanalen voor elektronische facturatie: • Duitsland: In Duitsland moeten e-facturen voor federale overheden voldoen aan de XRechnung-standaard, maar Peppol wordt ook actief gebruikt en ondersteund. Duitsland werkt aan een nationale elektronische factureringsplatform, ZRE, dat als intermediair dient voor e-facturatie. • Frankrijk: Frankrijk heeft Peppol geïntegreerd via het Chorus Pro-platform, dat verschillende factuurformaten ondersteunt, waaronder UBL en Factur-X. Peppol wordt aanbevolen voor zowel B2G als B2B transacties. • Verenigd Koninkrijk: Het VK blijft Peppol gebruiken voor bepaalde B2B transacties, ondanks het verlaten van de EU. Dit ondersteunt de interoperabiliteit en vergemakkelijkt grensoverschrijdende handel. • Azië: Singapore was een van de eerste landen in Azië die Peppol overnam en een nationaal e-facturatiesysteem op basis van Peppol-standaarden implementeerde. In Singapore staat het systeem bekend als "InvoiceNow" en wordt het breed ondersteund door de overheid en bedrijfsleven. • Australië en Nieuw-Zeeland: Beide landen hebben Peppol aangenomen als de standaard voor e-facturatie. De Australische overheid stimuleert bedrijven om Peppol te gebruiken door snelle betalingstermijnen voor e-facturen te garanderen. In Nieuw-Zeeland is het gebruik van Peppol voor e-facturatie door de centrale overheid verplicht gesteld.

Peppol blijft zich ontwikkelen en uitbreiden, met een focus op het verbeteren van de interoperabiliteit en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten. Toekomstige trends en ontwikkelingen in Peppol omvatten: • Uitbreiding naar nieuwe markten: Peppol breidt zich uit naar nieuwe regio's zoals Afrika en Latijns-Amerika, met landen zoals de Filipijnen, Botswana en Kenia die gepland staan voor implementatie in 2024, gevolgd door Maleisië, Oman en andere landen in 2025. Tegen 2026 zullen landen zoals Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) Peppol adopteren. • Integratie met opkomende technologieën: Hoewel er nog geen wijdverspreide implementatie is, wordt de integratie van technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie (AI) onderzocht om de beveiliging, automatisering en gegevensanalyse binnen het Peppol-netwerk te verbeteren. • Uitbreiding van use cases: Peppol wordt al gebruikt voor meer dan alleen e-facturatie. Het netwerk ondersteunt ook orderbeheer, verzendberichten, creditnota's, en meer. Deze uitbreidingen helpen bedrijven hun volledige inkoop- en verkoopcycli te digitaliseren en te optimaliseren. • Regelgevingsdruk: Naarmate meer overheden de voordelen van gestandaardiseerde e-facturatie erkennen, zullen zij waarschijnlijk bredere adoptie van Peppol verplicht stellen. In de komende jaren zullen meer landen buiten Europa, zoals in Azië, Afrika en de Amerika's, zich bij het Peppol-netwerk aansluiten.

Beveiliging en naleving

Beveiligingsnormen en protocollen binnen Peppol

Peppol hecht groot belang aan beveiliging en vertrouwelijkheid bij de uitwisseling van elektronische documenten. De beveiligingsnormen en protocollen binnen Peppol omvatten: • ISO 27001-certificering: Peppol Access Points moeten voldoen aan ISO 27001, een internationale standaard voor informatiebeveiliging, die ervoor zorgt dat gegevens veilig worden opgeslagen en overgedragen. • PKI (Public Key Infrastructure): Peppol maakt gebruik van PKI om de integriteit en authenticiteit van de verzonden documenten te waarborgen. Dit systeem zorgt ervoor dat de documenten tijdens het transport niet worden gewijzigd of onderschept. • AS4-messaging protocol: Voor de communicatie tussen Peppol Access Points wordt het AS4-messaging protocol gebruikt. Dit protocol biedt een beveiligde en betrouwbare manier om documenten te verzenden en te ontvangen. • Gebruik van Peppol-ID's: Deze unieke identificatiecodes zorgen ervoor dat documenten nauwkeurig worden gerouteerd en afgeleverd, wat bijdraagt aan de algehele efficiëntie en beveiliging van het netwerk. Peppol biedt ook een aantal andere beveiligingsmaatregelen zoals encryptie van gegevens tijdens het transport en de toepassing van digitale handtekeningen om de integriteit van documenten te waarborgen.

Juridische aspecten van e-procurement en e-facturatie

Bij de uitwisseling van elektronische documenten via Peppol moeten bedrijven voldoen aan verschillende juridische vereisten. Deze vereisten variëren per land, maar omvatten doorgaans: • Wettelijke vereisten voor facturen: Facturen moeten voldoen aan de wettelijke vereisten van het land van de ontvanger, zoals verplichte velden waaronder het btw-nummer, factuurnummer en datum. • Archiveringsvereisten: Elektronische facturen moeten gedurende een bepaalde periode worden gearchiveerd, afhankelijk van de lokale regelgeving. Dit is belangrijk voor fiscale audits en naleving. • Gegevensbescherming: Bedrijven moeten voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU, om de privacy en vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen.

Compliance met internationale en lokale regelgeving

Peppol zorgt ervoor dat bedrijven kunnen voldoen aan zowel internationale als lokale regelgeving door een gestandaardiseerde aanpak voor de uitwisseling van elektronische documenten te bieden. Dit omvat: • Interoperabiliteit: Peppol's gestandaardiseerde formaten en protocollen zorgen voor interoperabiliteit tussen verschillende systemen en landen, wat helpt bij het naleven van diverse regelgeving. • Nationale Peppol-autoriteiten (NPA's): Deze autoriteiten houden toezicht op de naleving van de Peppol-standaarden en ondersteunen bedrijven bij de implementatie en naleving van de lokale regelgeving. • Certificering en auditing: Peppol Access Points en serviceproviders worden regelmatig geauditeerd om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de gestelde normen en regelgeving.

Hoe bedrijven hun gegevens kunnen beschermen

Bedrijven die gebruik maken van Peppol hoeven zich geen zorgen te maken over de implementatie van complexe beveiligingsmaatregelen, aangezien Peppol een aantal ingebouwde beveiligingsprotocollen biedt. Dit omvat: • Versleutelde gegevensoverdracht: Alle gegevens die via Peppol worden verzonden, zijn versleuteld, wat zorgt voor een veilige overdracht van documenten tussen partijen. • Betrouwbare toegangspunten: Bedrijven verbinden met het Peppol-netwerk via geaccrediteerde Peppol Access Points, die voldoen aan strikte beveiligingsnormen en regelmatige audits ondergaan. • Authenticatie en autorisatie: Peppol gebruikt sterke authenticatie- en autorisatiemechanismen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de verzonden en ontvangen documenten. • Digitale handtekeningen: Documenten die via Peppol worden verzonden, zijn voorzien van digitale handtekeningen om de integriteit en authenticiteit van de informatie te waarborgen. Door gebruik te maken van Peppol kunnen bedrijven vertrouwen op een robuuste beveiligingsinfrastructuur zonder zelf extra maatregelen te hoeven implementeren. Dit maakt het eenvoudiger voor bedrijven om veilig en compliant te blijven bij de uitwisseling van elektronische documenten

Technische standaarden en interoperabiliteit

Overzicht van de technische standaarden van Peppol

Peppol maakt gebruik van gestandaardiseerde technische specificaties om de interoperabiliteit tussen verschillende systemen te waarborgen. Deze standaarden zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat elektronische documenten consistent en efficiënt kunnen worden uitgewisseld tussen handelspartners, ongeacht hun gebruikte software of geografische locatie. De belangrijkste technische standaarden van Peppol omvatten: • Peppol BIS (Business Interoperability Specifications): Deze specificaties definiëren de structuur en inhoud van elektronische documenten zoals facturen, orders en verzendberichten. Peppol BIS zorgt ervoor dat documenten op een uniforme manier worden opgesteld en verwerkt. • AS4-messaging protocol: Dit beveiligde messaging protocol wordt gebruikt voor de communicatie tussen Peppol Access Points. AS4 biedt een robuuste en betrouwbare manier om elektronische documenten te verzenden en te ontvangen, met ingebouwde functies voor gegevensintegriteit en -beveiliging. • UBL (Universal Business Language): UBL is een XML-gebaseerde standaard voor elektronische bedrijfsdocumenten. Peppol maakt gebruik van UBL om de gegevensuitwisseling te standaardiseren en te vergemakkelijken.

Het belang van interoperabiliteit

Interoperabiliteit is cruciaal voor het succes van elektronische documentuitwisseling via Peppol. Het zorgt ervoor dat verschillende systemen naadloos met elkaar kunnen communiceren, waardoor handmatige gegevensinvoer en de bijbehorende fouten worden geëlimineerd. De voordelen van interoperabiliteit binnen Peppol omvatten: • Efficiëntie: Door gestandaardiseerde gegevensuitwisseling kunnen bedrijven hun processen stroomlijnen en de efficiëntie verhogen. Dit omvat de mogelijkheid om facturen van de ene boekhouding direct in de andere boekhouding te boeken door middel van Robotic Process Automation (RPA). RPA maakt gebruik van geautomatiseerde systemen die boekingsvoorstellen kunnen genereren, waardoor handmatige invoer en fouten worden verminderd en de verwerkingstijd wordt versneld. • Kosteneffectiviteit: Vermindering van de noodzaak voor meerdere systemen en handmatige interventies leidt tot lagere operationele kosten. • Consistentie en nauwkeurigheid: Gestandaardiseerde documenten zorgen voor consistentie en nauwkeurigheid, wat essentieel is voor betrouwbare bedrijfsvoering en naleving van regelgeving.

Integratie met bestaande systemen en software

Peppol is compatibel met bestaande bedrijfssoftware en systemen, waardoor bedrijven hun huidige infrastructuur kunnen blijven gebruiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gestandaardiseerde formaten en protocollen die door Peppol worden gebruikt. Enkele belangrijke aspecten van deze integratie zijn: • API-koppelingen: Veel ERP-systemen en financiële softwarepakketten bieden API-koppelingen die integratie met Peppol Access Points mogelijk maken. Dit zorgt voor een naadloze gegevensuitwisseling tussen verschillende platforms. • Gebruiksvriendelijke platforms: Er zijn diverse “plug-and-play oplossingen” beschikbaar die bedrijven in staat stellen om snel verbinding te maken met het Peppol-netwerk zonder ingrijpende systeemaanpassingen. Zo biedt de Nederlandse marktleider eConnect bijvoorbeeld een platform aan waarop gebruikers een e-factuur kunnen samenstellen. Dit maakt het eenvoudiger voor bedrijven om zonder uitgebreide technische kennis gebruik te maken van Peppol. • Ondersteuning door serviceproviders: Peppol-geaccrediteerde serviceproviders bieden ondersteuning en tools om de integratie met bestaande systemen te vergemakkelijken. Dit omvat configuratiehulp, technische ondersteuning en voortdurende updates om ervoor te zorgen dat de systemen compatibel blijven.

Voorbeelden van succesvolle implementaties

Er zijn talrijke voorbeelden van bedrijven en overheidsinstanties die succesvol gebruik maken van Peppol voor hun elektronische documentuitwisseling: • Italië: Italië heeft e-facturatie verplicht gesteld via het Sistema di Interscambio (SdI), wat heeft geleid tot verbeterde transparantie en efficiëntie. Dit systeem sluit aan bij de ViDA-doelstellingen door belastingontduiking tegen te gaan en de belastinginning te verbeteren. • Polen: Het Krajowy System e-Faktur (KSeF) in Polen is een centraal platform voor de uitwisseling van e-facturen tussen bedrijven en overheidsinstanties. Dit systeem is ontworpen om real-time toezicht door belastingautoriteiten mogelijk te maken en ondersteunt de ViDA-doelstellingen door de naleving van btw-regelgeving te versterken. • Nederland: De Nederlandse overheid heeft Peppol verplicht gesteld voor e-facturatie tussen leveranciers en overheidsinstanties, wat heeft geleid tot verbeterde transparantie en naleving van regelgeving.

De Nederlandse situatie en de Nederlandse Peppol Autoriteit (NPa)

De rol van de Nederlandse Peppol Autoriteit (NPa)

De Nederlandse Peppol Autoriteit (NPa) is verantwoordelijk voor het toezicht op de implementatie en het beheer van het Peppol-netwerk in Nederland. De NPa zorgt ervoor dat Peppol Access Points en serviceproviders voldoen aan de gestelde normen en richtlijnen, en waarborgt de interoperabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk. Dit toezicht draagt bij aan de naleving van zowel nationale als internationale regelgeving met betrekking tot e-facturatie en e-procurement.

Verplichtingen en standaarden in Nederland

In Nederland is het gebruik van Peppol verplicht gesteld voor e-facturatie bij transacties met de overheid sinds april 2019. Dit betekent dat alle leveranciers die zaken doen met de overheid hun facturen elektronisch moeten indienen via Peppol. De standaard die hiervoor wordt gebruikt, is de Peppol BIS (Business Interoperability Specifications). Deze specificaties zorgen ervoor dat facturen op een uniforme en gestandaardiseerde manier worden verzonden en ontvangen, wat bijdraagt aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van de processen.

Implementatie en ondersteuning

De primaire focus van de NPa ligt op het ondersteunen van serviceproviders en bedrijven die verbinding maken met het Peppol-netwerk. Hoewel de NPa zelf geen trainingen of workshops aanbiedt, faciliteert het een omgeving waarin geaccrediteerde Peppol Access Points, zoals eConnect, ondersteuning en tools bieden voor de integratie met bestaande systemen. Deze ondersteuning omvat configuratiehulp, technische ondersteuning en voortdurende updates om ervoor te zorgen dat de systemen compatibel blijven.

Specifieke toepassingen en voordelen in Nederland

Het gebruik van Peppol in Nederland biedt verschillende voordelen voor zowel de overheid als bedrijven: • Efficiëntie en kostenbesparing: Door de gestandaardiseerde en geautomatiseerde uitwisseling van elektronische documenten kunnen bedrijven hun facturatie- en inkoopprocessen efficiënter en kosteneffectiever maken. • Transparantie en naleving: Hoewel bedrijven zelf niet direct bezig zijn met de ViDA-initiatieven, zullen deze Europese initiatieven uiteindelijk invloed hebben op de Nederlandse regelgeving. Door Peppol te gebruiken, kunnen bedrijven proactief voldoen aan toekomstige wettelijke vereisten en blijven zij compliant met de evoluerende regelgeving. • Betere samenwerking met de overheid: Door het gebruik van Peppol kunnen bedrijven eenvoudiger en efficiënter samenwerken met overheidsinstanties, wat leidt tot snellere betalingen en een verbeterde cashflow.

Vooruitzichten en toekomstige ontwikkelingen

De NPa blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling en verbetering van het Peppol-netwerk in Nederland. Toekomstige ontwikkelingen omvatten: • Uitbreiding van het gebruik van Peppol: Naast e-facturatie ondersteunt Peppol al andere zakelijke documenten en processen, zoals orderbeheer en verzendberichten. De focus ligt op het verder optimaliseren en uitbreiden van deze toepassingen. • Integratie met opkomende technologieën: De NPa onderzoekt de mogelijkheden voor de integratie van technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie om de beveiliging en efficiëntie van het Peppol-netwerk verder te verbeteren.

Gerelateerde pagina's

 Branche-oplossingen
Branche-oplossingen14-6-2024, 08:48
GWH en e-facturatie
toon pagina
Wat is het procure-to-pay (P2P) Proces
Wat is het procure-to-pay (P2P) Proces13-6-2024, 11:04
Het Procure-to-Pay (of ook wel: Purchase to Pay - P2P) proces is een essentieel onderdeel van e-procurement dat alle stappen omvat van de inkoop tot de betaling. Dit proces helpt bedrijven bij het beheren van hun volledige inkoopcyclus, van het plaatsen van een bestelling tot het betalen van de factuur.
toon pagina
3-way matching: wat is het en hoe werkt het?
3-way matching: wat is het en hoe werkt het?13-6-2024, 11:04
3-way matching is een belangrijk controlemechanisme dat bedrijven gebruiken om ervoor te zorgen dat betalingen aan leveranciers kloppen en gerechtvaardigd zijn. Het proces vergelijkt drie documenten met elkaar: de inkooporder, de pakbon (of ontvangstbewijs) en de factuur. Dit helpt om fouten te ontdekken en te voorkomen dat je te veel betaalt of betaalt voor goederen die je niet hebt ontvangen.
toon pagina
Nieuws en internationale e-procurement ontwikkelingen
Nieuws en internationale e-procurement ontwikkelingen3-6-2024, 09:27
Kennisbank e-Procurement in de bouw
Kennisbank e-Procurement in de bouw10-6-2024, 13:25
In dit artikel vertellen we je alles over e-facturatie in de bouw, de koppeling tussen DICO en Peppol, en welke specifieke zaken en begrippen van toepassing zijn.
toon pagina
Kennisbank branches en standaarden
Kennisbank branches en standaarden 13-6-2024, 16:14
Lees alles over berichtstandaarden, de wereld van elektronische documentstandaarden, met een bijzondere focus op die standaarden die de deur openen naar automatische verwerking, zoals bij e-facturatie.
toon pagina
Alles over e-facturatie
Alles over e-facturatie13-6-2024, 11:03
E-facturatie is een proces dat bedrijven in staat stelt om facturen elektronisch te verzenden en te ontvangen. Dit proces maakt gebruik van standaardformaten en technologieën om de efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en de nauwkeurigheid te vergroten. De mogelijkheden gaan zover dat, zonder tussenkomst van mensen, facturen van de ene boekhouding in de andere boekhouding kunnen worden geboekt. Ofwel: een automatische administratie.
toon pagina
Alles over transformatie
Alles over transformatie13-6-2024, 11:04
In de wereld van elektronische gegevensuitwisseling is het Peppol-netwerk een belangrijke speler. Dit netwerk maakt het mogelijk om elektronisch zaken te doen door gebruik te maken van gestandaardiseerde berichten. Soms is het echter nodig om deze berichten te transformeren van de ene standaard naar de andere. Hier leggen we uit hoe dit proces in zijn werk gaat.
toon pagina