Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is het voormalige netwerk van Europese e-facturatieproviders en financiële softwareleveranciers, geïnitieerd door de Nederlandse overheid. Sinds 1 oktober 2020 heeft de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) het toezicht op Peppol overgenomen van Simplerinvoicing. Dat betekent dat de NPa erop toeziet dat de toegelaten serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel, waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.

Terugblik Simplerinvoicing

Om volledig automatisch en elektronisch facturen uit te kunnen wisselen, moet het document ‘leesbaar’ zijn voor elk systeem. Simplerinvoicing heeft hiervoor de standaard ontwikkeld waar elke participant zich aan committeert. Stichting Simplerinvoicing werd in 2013 opgericht met als doel het stimuleren van e-factureren door het beschikbaar stellen van een standaard voor de e-factuur. De stichting was ook verantwoordelijk voor het toezicht op Peppol in Nederland, maar dit is dus sinds oktober 2020 overgenomen door de NPa.

Vooruitblik NPa – Verandert er iets voor mij?

Voor eindgebruikers van het eVerbinding-platform is er niets veranderd bij de overgang van Simplerinvoicing naar  NPa. Het geregistreerde ID is uniek voor de organisatie en blijft gewoon op Peppol geregistreerd en bereikbaar. Wil je meer weten over Simplerinvoicing en de NPa? Kijk dan hier.