Simplerinvoicing

Simplerinvoicing is het voormalige netwerk van Europese e-facturatieproviders en financiële softwareleveranciers, geïnitieerd door de Nederlandse overheid. Sinds 1 oktober 2020 heeft de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) het toezicht op Peppol overgenomen van Simplerinvoicing. Dat betekent dat de NPa erop toeziet dat de toegelaten serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel, waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.