Peppol ook voor woningcorporaties?

Op donderdag 22 september vond Corporatieplein plaats, dé bedrijfsvoering & ICT-innovatiebeurs voor woningcorporaties. In het Expo Centrum in Houten kwamen softwareleveranciers samen om corporatiemedewerkers in de vakgebieden financiën, vastgoedonderhoud en ICT te informeren over de laatste trends en ontwikkelingen. eConnect was op uitnodiging van onze partner Corporatieketen.nl aanwezig om de voordelen van e-facturatie en Peppol te benadrukken.

Er zijn in Nederland al veel praktijkvoorbeelden beschikbaar, waar e-facturatie een succesvolle business case is. Denk aan DICO (voorheen SALES005), de berichtenstandaard tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Door gebruik te maken van deze softwareonafhankelijke berichtenstandaard kunnen bedrijven veilig, efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen.

Woningcorporaties maken veelal gebruik van deze DICO-standaard. Tegelijkertijd is het aantal facturen van leveranciers buiten de bouwbranche groter, deze worden vaak nog niet elektronisch verwerkt. Facturen van bijvoorbeeld energieleveranciers en telefoonproviders kunnen via Peppol elektronisch verzonden worden en door woningcorporaties automatisch verwerkt. Kortom: een enorme efficiencyslag! Helaas staat e-facturatie nog niet hoog op de agenda, tijd om hier verandering in te brengen.

❝ Wij kregen er energie van en we denken dat het vlammetje bij verschillende corporaties is gaan branden.❞

Maatregelen vanuit de overheid

E-facturatie is geen trend, maar een nieuwe basis. Dat blijkt wel uit de maatregelen die de overheid de afgelopen jaren heeft genomen om e-facturatie te stimuleren. Sinds 18 april 2019 zijn alle Nederlandse overheden, overheidsinstanties en overige aanbestedende diensten verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en te verwerken van hun leveranciers. In steeds meer landen is e-facturatie verplicht voor álle B2B en B2G transacties, zoals Frankrijk en Italië. Polen volgt in 2023. In Mexico gaan ze nog een stap verder en heeft de staat 100% inzicht in de bankrekening van een bedrijf.

Nederlandse Peppolautoriteit

In oktober 2020 is de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) opgericht. Zij beheren en houden toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie binnen Nederland. De NPa ziet erop toe dat gecertificeerde service providers zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel, waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur. Daarnaast ondersteunt de NPa de serviceproviders met wie zij een contract heeft, zowel technisch als functioneel. Kortom: organisaties kunnen zeker niet meer om een veilige e-facturatie heen. De techniek is er klaar voor, nu de corporaties nog!

Een succesvol Corporatieplein

Tijdens het Corporatieplein hebben we gesproken met verschillende woningcorporaties, geïnteresseerde softwareleveranciers, adviseurs en branchespecialisten. Onze presentaties en gesprekken hebben geleid tot een betere bewustwording van de mogelijkheden en de voordelen van het veilig en automatisch verwerken van e-facturen. “Wij kregen er energie van en we denken dat het vlammetje bij verschillende corporaties is gaan branden. We hopen volgend jaar nog meer corporaties enthousiast te krijgen!”, aldus Marcel van Wensem, Sales- & Marketingdirector bij eConnect.

Wil je meer weten over e-facturatie bij woningcorporaties? Neem dan contact met ons op!

Gepubliceerd:

24-10-2022 12:30

Laatst gewijzigd:

6-1-2023 16:37