Een e-factuur met een g-rekening, kan dat?

Als je uitzendkrachten inhuurt of zelf wel eens personeel uitzendt of detacheert op de Nederlandse markt, dan kun je te maken krijgen met een g-rekening. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waar belasting of sociale lasten op betaald kunnen worden. Benieuwd of dit ook via een e-factuur kan? Dat gaan we uitleggen!

Laten we eerst beginnen met de basis. Want wat is een g-rekening en wat is het doel van deze rekening?

  • Wat is een g-rekening?
  • Waarom een g-rekening?
  • Hoe werkt een g-rekening?
  • Kan een e-factuur met een g-rekening?

Wat is een g-rekening?

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waar alleen loonheffingen en/of btw aan de Belastingdienst betaald kunnen worden. Je kunt er dus geen andere betalingen mee doen. De rekening wordt gebruikt door bedrijven die personeel ter beschikking stellen of die personeel inhuren, denk bijvoorbeeld aan uitzendbureaus, aannemers en beveiligingsbedrijven. Overigens is een g-rekening iets typisch Nederlands, en vind je die niet in andere landen.

Hoe werkt een g-rekening?

Er wordt een bedrag gereserveerd voor de uitbetaling van de sociale lasten. Omdat er geen andere rekeningen worden betaald van een g-rekening, weet je zeker dat dit goed geregeld is. Een g-rekening is te herkennen aan de cijfers in het rekeningnummer. Een g-rekeningnummer bevat altijd de cijfers 099, direct na de bankcode. Je kunt een g-rekening aanvragen bij de Belastingdienst. Als dit is geregeld, kun je naar de bank om een g-rekening te openen.

Waarom een g-rekening?

Met een g-rekening dekt degene die mensen inhuurt (de inlener) zich in tegen aansprakelijkheidsrisico’s. Wanneer werk wordt uitbesteedt aan een onderaannemer en deze geen loonheffingen betaalt aan de belastingdienst, dan kan de inlener aansprakelijk worden gesteld. Om dat te voorkomen is de g-rekening in het leven geroepen. Dit is allemaal geregeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka). De Wka voorkomt dat aannemers en onderaannemers van werk misbruik kunnen maken bij de afdracht van sociale lasten. Als je werk uitbesteed aan een aannemer en deze weer aan onderaannemers, kun je aansprakelijk worden gesteld als de (onder)aannemer de loonheffingen niet afdraagt aan de Belastingdienst. Als de aannemer weer uitbesteed aan een onderaannemer, dan ontstaat een keten van aansprakelijkheid. Iedere schakel in de keten is weer verantwoordelijk voor alle volgende schakels in de keten.

Een e-factuur met een g-rekening, kan dat?

Omdat de g-rekening iets typisch Nederlands is, is er binnen de Europese kernfactuur (EU-N) geen ruimte voor de g-rekening. Dat hebben we opgelost met een NLCIUS-extensie, vergelijkbaar met de energie e-factuur. Een g-rekening kan op twee manieren opgenomen worden in de e-factuur:

  • Heeft de afnemer de extensie geregistreerd, dan kan die gewoon één e-factuur ontvangen met daarop twee bankrekeningen, waarvan één de g-rekening is.
  • Heeft hij dat niet gedaan, dan moeten er twee facturen gestuurd worden:
    • Eén die naar de normale bankrekening gestuurd kan worden. Dit is dus het bedrag zonder het bedrag wat op de g-rekening moet komen.
    • Eén die naar de andere bankrekening gestuurd wordt, waar dus alleen het bedrag van de g-rekening opkomt. Daar moet dan wel een speciale code opstaan, zodat je weet dat die twee facturen bij elkaar horen.

Kortom, e-facturen versturen met een g-rekening hebben we zo voor je geregeld! En als gebruiker heb je er alleen maar voordeel van. Dus een e-factuur met een g-rekening, dat kan!

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Stuur ons dan een berichtje of bel ons op 088-4406633.

Gepubliceerd:

21-2-2022, 23:00

Laatst gewijzigd:

30-5-2024, 13:49