econnect ontvangt NEN 7510 certificaat

We mogen trots zijn! Midden in de zomervakantie kregen we ons behaalde NEN 7510 certificaat officieel uitgereikt van Marco Bijl, directeur van audit-organisatie Digitrust. Dat betekent een succesvolle afsluiting van het project, waar collega Chris de Rooij de afgelopen maanden druk mee bezig is geweest. En een mooi vervolg op onze eerdere ISO27001 certificering, die we in 2018 al behaalden.
Update mei 2024: inmiddels zijn onze ISO27001 en NEN 7510 certificaten vernieuwd.

Wat is NEN 7510?

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie Instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Om te mogen werken met klanten in de gezondheidszorg moet je aan strenge eisen voldoen, waardoor de beveiliging van patiëntgegevens is gewaarborgd. De NEN7510 is sterk gebaseerd op de richtlijnen van de ISO27001, de meest bekende en populaire norm voor informatiebeveiliging. Hierin wordt procesmatig beschreven hoe er met informatiebeveiliging wordt omgegaan, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

Waarom een NEN 7510 certificaat?

Chris legt uit waarom het NEN 7510 certificaat voor eConnect zo belangrijk is: “Als aanvulling op onze ISO 27001 certificering zorgt het NEN 7510 certificaat ervoor dat we onze informatiebeveiliging naar een nog hoger niveau hebben getild. Deze norm geldt specifiek voor de beveiliging van zorginformatie. Op deze manier kunnen we deze gevoelige informatie op een adequate manier verwerken en beveiligen. Voor de zorgsector is deze norm een belangrijke indicator met betrekking tot de manier waarop een IT-leverancier met informatiebeveiliging omgaat.”

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Met het behalen van dit certificaat laten we onze klanten zien dat we niet stilzitten op het gebied van informatiebeveiliging. “We kijken altijd naar mogelijkheden tot verbeteringen, ook op dit gebied. Meer specifiek betekent het voor de klanten, waarvoor er zorginformatie wordt verwerkt via de factuurstroom, dat er tweefactorauthenticatie zal worden geactiveerd. Hiermee helpen we de klanten hun hele IT-landschap op hetzelfde informatiebeveiligingsniveau te krijgen.”, vertelt Chris trots.“Ook betekent het behalen van het NEN 7510 certificaat dat ons managementsysteem voor informatiebeveiliging vaker en grondiger wordt onderworpen aan externe en interne audits. Dit komt ook de kwaliteit van de software ten goede!”, voegt Chris als laatste toe.

Wil je meer weten over het behaalde NEN 7510 certificaat of heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

https://cdn.econnect.eu/media/foto-s/blogfoto-s/digitrust-certificaat-nen-7510-everbinding_1-212x300.jpg

Gepubliceerd:

2-9-2020, 22:00

Laatst gewijzigd:

29-5-2024, 13:22