econnect e-facturatiepartner Vlaamse Overheid

Woerden, 06-09-2021 - eConnect is officieel partner van de Belgische Overheid en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan e-facturatie in België. Dankzij de samenwerking kan de e-facturatie website van de Belgische Overheid zijn rol als informatieverstrekker goed vervullen.

Over BOSA

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning is een Belgische federale overheidsdienst opgericht op 1 maart 2017 die instaat voor de ondersteunende diensten van de federale overheid, met name HR, IT, communicatie, begroting en boekhouding. De dienst is ontstaan uit de fusie van vijf ondersteunende federale overheidsorganisaties, namelijk FOD Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, Fedict samen met Selor en Empreva (de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid).

Over eConnect

eConnect is bezig om één van de meest belangrijke en tijdrovende bedrijfsprocessen te moderniseren: namelijk het geheel elektronisch maken van het administratieproces: machine2machine. De missie: een volledig automatische administratie voor iedereen. eConnect doet dat vanuit een hele duidelijke visie. Het uitgangspunt is e-facturatie over een veilig en open netwerk. Alle processen binnen eConnect zijn gericht op een zo sterk mogelijke, automatische groei van e-facturatie.

Media

Contact

Marcel van Wensem Sales & Marketing Director eConnect 088 - 440 66 33 info@eConnect.nl

Gepubliceerd:

31-12-1969, 23:00

Laatst gewijzigd:

30-5-2024, 13:02