eConnect alternatief voor Mercuriusportaal Vlaamse Overheid

eConnect is, als enige Nederlandse service provider, geselecteerd als alternatief voor het Mercuriusportaal en is daarom door de Vlaamse overheid uitgenodigd voor het deelnemen aan een aantal gratis informatiesessies: “Eenvoudig e-factureren voor bedrijven met een klein factuurvolume”. In totaal geven 8 service providers deze dag meer informatie over het verzenden van e-facturen via hun platform. De eerste drie sessies in Gent en Leuven zijn inmiddels achter de rug. Vanwege groot succes zijn er in 2020 inmiddels nog vier sessies gepland.

Waarom deze informatiesessies?

De Vlaamse overheid maakt gebruik van het Mercuriusportaal, waarmee leveranciers hun e-facturen naar de overheid kunnen sturen. Dit portaal is echter een tijdelijke oplossing, omdat er tal van beperkingen aan zitten. Zo is het niet gebruiksvriendelijk genoeg, zitten er voorwaarden aan de manier van inloggen en vereist het onnodig handmatige acties voor de invoer van factuurgegevens. De Vlaamse overheid heeft daarom besloten om niet verder in het portaal te investeren en op termijn het portaal te sluiten. Er is voor gekozen om de portaalfunctie uit te besteden aan marktpartijen en hiervoor zijn 8 service providers geselecteerd, waaronder eConnect. Door middel van deze informatiesessies kunnen organisaties met een klein factuurvolume aan de Vlaamse Overheid zich voorbereiden op een overstap naar één van deze marktpartijen.

https://cdn.econnect.eu/media/foto-s/blogfoto-s/everbinding-alternatief-voor-mercuriusportaal.jpg

Mercuriusportaal onder de loep

De informatiesessies zijn een groot succes en snel uitverkocht. Beide auditoria waren gevuld met honderden geïnteresseerden. Aan de hand van een interactieve sessie werd aanwezigen in de zaal gevraagd naar verschillende, voor hen belangrijke, onderwerpen over het gebruik van het huidige Mercuriusportaal. Aan bod kwamen zaken als; eenvoudig inloggen, gemakkelijk een factuur maken, e-facturatie voor iedereen en de beschikbaarheid van de helpdesk. Op ieder deelgebied kregen 3 providers de kans om te laten zien welke oplossing zij hebben. eConnect liet zien hoe eenvoudig het is om een e-factuur te maken en dat e-facturatie voor iedereen is, dus ook voor Business-to-Business.

Voor- en nadelen Mercuriusportaal

Veruit de meeste aanwezigen, zowel in Gent (84,3%) als in Leuven (86,7%) maken gebruik van het Mercuriusportaal voor het versturen van e-facturen naar de Vlaamse overheid. Bijna 40% ervaart het gebruik als erg problematisch en ziet als nadeel dat het portaal alleen te gebruiken is voor het verzenden van e-facturen naar de overheid. Daarnaast is het portaal alleen toegankelijk voor Belgische ondernemingen, waarvan de vertegenwoordigers over een Belgische elektronische identiteitskaart of verblijfsvergunning (eID) beschikken. Grootste positieve punt is inzicht in de statusopvolging van de verzonden e-factuur. De Vlaamse overheid maakt standaard gebruik van de mogelijkheid die Peppol biedt om deze status aan de verzender terug te koppelen. Alle aanwezige service providers ondersteunen deze functionaliteit ook.

Alternatieve oplossingen e-facturatie

Een klein factuurvolume aan de Vlaamse Overheid betekent niet automatisch dat er door de aanwezigen in totaal weinig facturen verstuurd worden. Integendeel, meer dan 80% van de facturen wordt naar andere bedrijven verstuurd en slechts een klein gedeelte naar overheden. Op de vraag of men overweegt om over te stappen naar een andere toepassing antwoordden de meesten positief of geven aan nog te twijfelen. Slechts een klein gedeelte geeft direct aan niet over te stappen zolang het portaal nog in de lucht is. De belangrijkste reden om toch een overstap te maken naar een andere toepassing is ‘eenvoudig gebruik’. Daarnaast is een belangrijke beweegreden dat er door de service providers een totaaloplossing geboden wordt, voor zowel het sturen van e-facturen naar de overheid als naar andere bedrijven (binnen- en buitenland).

eConnect stelt zich voor

Naast het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijst, kreeg ook iedere service provider de mogelijkheid om iets meer te vertellen over hun bedrijf en diensten. eConnect ging hierbij iets dieper in op ‘Eenvoudig e-factureren in 4 stappen’ en de integratie in software zoals AFAS Software en 4PS. Geïnteresseerden kregen na afloop van deze presentaties, op de informatiemarkt, de mogelijkheid voor het stellen van vragen.

Ook starten met e-factureren vanuit E-factureren vanuit België? Klik hier voor meer informatie.

Gepubliceerd:

20-10-2019, 22:00

Laatst gewijzigd:

30-5-2024, 13:39