e-facturen is de eerste stap, digitaal zaken doen het doel

E-factureren betekent veel meer dan alleen facturen elektronisch versturen, aldus Raymond Dijkstra, businessconsultant bij Logius. Het opent de deur voor digitaal zakendoen tussen overheden, hun leveranciers en andere partners. ‘Dat is waar wij het Rijk bij helpen, met voorzieningen als Digipoort en het stimuleren van Peppol’, vertelt hij.

Voor Dijkstra is het helder: Logius helpt de Rijksoverheid, zodat die facturen, orders en andere zakelijke documenten en berichten digitaal uit kan wisselen met leveranciers en andere partners, binnen en buiten de overheid. Daarbij ligt de nadruk op uitwisselen, wat Dijkstra betreft. Daarom spreekt hij ook het liefst over digitaal zakendoen en niet over e-factureren of e-procurement: ‘Digitaal zakendoen vind ik een betere benaming, omdat het twee partijen impliceert die met elkaar samenwerken. Je kan het zowel vanuit het perspectief van de inkoper als van de verkoper bekijken.’

❝ Logius maakt Peppol zo voor overheidsorganisaties relatief eenvoudig bereikbaar, want de financiering, beveiliging en aansluiting zijn geregeld.❞

Op weg naar digitaal zakendoen

Als businessconsultant e-factureren en e-procurement bij Logius, de ICT-dienstverlener van de Rijksoverheid, werkt Dijkstra continu aan het digitaliseringsproces dat de weg moet vrijmaken voor digitaal zakendoen. Zo wordt de overheidsvoorziening Digipoort op dit moment geschikt gemaakt om vanuit de overheid zakelijke berichten en documenten via het Peppol-netwerk te versturen. ‘Digipoort gebruikt eigen ICT-standaarden, specifiek voor de overheid. Door ook uitwisseling via Peppol mogelijk te maken, vergroten we de interoperabiliteit van Digipoort.’

Uitwisseling met Peppol

Met de voorbereidingen die nu gaande zijn, krijgen overheidsorganisaties met Digipoort toegang tot wereldwijd digitaal zakendoen via Peppol, vertelt Dijkstra. ‘De Peppol-infrastructuur ligt er. Die kunnen overheden straks voor hun inkoop en verkoop gebruiken, maar in principe ook voor andere processen, bijvoorbeeld elektronische belastingheffing.’ Leveranciers en partners van de overheid hoeven dan niet meer rechtsreeks met Digipoort verbonden te zijn of een leveranciersportaal te gebruiken. Een Peppol-aansluiting is voor hen voldoende om e-facturen, e-orders en andere berichten uit te wisselen met de overheid. Logius maakt Peppol zo voor overheidsorganisaties relatief eenvoudig bereikbaar, want de financiering, beveiliging en aansluiting zijn geregeld.

Opkomst Peppol

Peppol is volgens Dijkstra een belangrijk netwerk voor internationaal digitaal zakendoen, dat nog steeds aan belang wint. ‘Sommige landen hebben e-factureren aan overheden via Peppol verplicht gesteld of zelfs helemaal verplicht gesteld, ook tussen bedrijven onderling. Dat maakt dat Peppol steeds belangrijker wordt. Voor de Rijksoverheid is en blijft de Digipoort-infrastructuur – als onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) – de centrale hub voor berichtenuitwisseling van en naar de overheid. ‘Door Digipoort met Peppol te verbinden, voorkomen we dat elke overheidsorganisatie dat afzonderlijk zelf moet regelen. Dat is een groot voordeel’, aldus Dijkstra.

Wat logius doet

De rol van Logius bij het faciliteren van digitaal zakendoen met de overheid is zeer divers, vat Dijkstra samen. ‘We beheren en ontwikkelen stelsels, standaarden en voorzieningen. We ondersteunen bijvoorbeeld de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) met technische kennis, maar nemen ook deel aan OpenPeppol, de internationale beheerorganisatie voor het Peppol-stelsel. We leveren ook de voorzieningen die nodig zijn voor digitaal zakendoen: Digipoort natuurlijk, maar ook diensten als eHerkenning voor online identificatie. We helpen overheden en soms ook leveranciers bij de implementatie van voorzieningen, zodat zij ze goed kunnen benutten.’

Bron: Remon Scheinhardt, NMBF

Gepubliceerd:

24-10-2022, 09:29

Laatst gewijzigd:

30-5-2024, 13:29