Automatische detectie - wat is dat?

Peppol detecteert automatisch of de ontvanger in staat is elektronische facturen via het netwerk te ontvangen. Met automatische detectie kan de ontvanger de factuur automatisch inlezen in de administratie van de gebruikte software.

Hiervoor zijn geen extra handelingen nodig, maar wel twee randvoorwaarden:

  • de ontvangers moeten zich laten registreren;
  • de verzenders moeten bij ieder te verzenden document de ontvanger opnieuw opzoeken in het netwerk.

Wanneer je je aanmeldt bij eConnect, zorgen wij ervoor dat je kosteloos wordt aangemeld in het Peppol netwerk. Hierdoor ben je voor iedereen die zich in dit netwerk bevindt bereikbaar, dus ook voor grote leveranciers zoals Stedin, KPN en Alliander. Vraag altijd na bij je provider of je geregistreerd kan worden in het PEPPOL netwerk. Helaas controleert nog niet iedere service provider of de ontvanger van de factuur bereikbaar is in het e-facturatienetwerk. De factuur eindigt vervolgens op de mat of in de mailbox, terwijl deze waarschijnlijk wel écht elektronisch afgeleverd had kunnen worden. Dit werkt kosten verhogend.

Wat doet eConnect voor je?

Het econnect platform verwerkt enorm veel e-facturen. Op basis hiervan is bij eConnect bekend wat de optimale verzendmethode van de leveranciers is. Dit wijzigt continue. De actuele factuurstromen van de opdrachtgever zijn de basis voor de automatische detectie van de optimale verzendwijze waar de leverancier van de opdrachtgever over beschikt. Daar waar het monitoringsysteem ten behoeve van het beleidsadvies eenmalig een analyse uitvoerde wordt dit systeem nu ingezet voor actieve detectie van betere factuurstromen. Vanaf dat moment stuurt het monitoringsysteem e-mailberichten naar leveranciers waarvan bekend is dat deze al e-facturen kunnen verzenden. Dit werkt onafhankelijk van de broker binnen het netwerk van Simplerinvoicing. Leveranciers die eerder e-facturen hebben verzonden krijgen zo automatisch het verzoek e-facturatie ook voor de opdrachtgever ‘aan’ te zetten. De verstrekte contactgegevens vormen de basis voor gepersonaliseerde e-mails waarmee leveranciers interactief worden benaderd. De leverancier wordt interactief geholpen bij de te nemen stappen om e-facturen aan de opdrachtgever te sturen.

Gepubliceerd:

29-11-2017, 23:00

Laatst gewijzigd:

30-5-2024, 12:15